คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็กปฐมวัย2556

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กประฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) มีการเข้าฐานทั้งหมด 10 ฐานการเรียนรู้  โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวเปิดงานDSCN1002

DSCN1005DSCN0975 DSCN1011ครูผู้ดูแล  พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

 

Advertisements