ประวัติโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียน

                            สภาพทั่วไป

                    1.  ที่ตั้ง

                1.1 ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนบ้านหนองหมูก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 บนเนื้อที่ 10ไร่ – งาน  –  ตารางวา       

ตั้งอยู่หมู่ที่  7 ตำบลกุยบุรี   อำเภอกุยบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  77150 โทรศัพท์ 032-681785    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต2    สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประสพ ตั้งธรรม และประชาชน หมู่บ้านหนองหมูและ หมู่บ้านต้นกระถิน ซึ่งนายประกิต เลาหบุตร  เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่     เปิดสอน ในระดับชั้นอนุบาล 1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองหมู   ให้บริการชุมชนในหมู่  7 , 10   ตำบลกุยบุรี  ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ  4  หมู่   คือ ได้แก่    หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหนองหมู   หมู่ที่ 10 หมู่บ้านต้นกระถิน  โรงเรียนบ้านหนองหมู   มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้

อาคารเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 สอนตั้งแต่ ป.1-ป.4  มีอาคารเรียนแบบ 002  ขนาด  2  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง    อาคารประกอบ ได้แก่       

1. อาคารเรียน 017 ก  จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง พร้อมได้งบประมาณสร้างส้วมและที่ปัสสาวะชาย 1 หลัง  สร้างปี พ.ศ.2522    

2.  อาคารอเนกประสงค์แบบ 202   จำนวน  1   หลัง   เมื่อ พ.ศ. 2527  งบประมาณ 180,000 บาท  

3. เรือนเพาะชำ  จำนวน 1 หลัง   สร้างปี พ.ศ.2528  งบประมาณ   15,000 บาท

4. ก่อสร้างโรงอาหาร   ปี พ.ศ.2529

5. สร้างอาคารเรียน 102/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  เมื่อ พ.ศ.2533 เป็นเงิน จำนวน 570,000บาท และรับงบประมาณจัดสรร 250,000 บาท จัดสร้างรั้ว และป้ายโรงเรียน พร้อมต่อเติมอาคารเรียน และเปิดสอนเด็กเล็ก 1 ห้อง

6. ได้รับงบประมาณ จัดสร้างศูนย์ อนามัยโรงเรียนและหมู่บ้าน 1 หลัง   สร้างปี พ.ศ. 2537      งบประมาณ  20,000    บาทและประชาชนสมทบ  15,000 บาท

7. ได้รับงบประมาณ จัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   สร้างปี พ.ศ. 2539     

8.   ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน 8 ห้องเรียน

ผู้ดูแล พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s