คาราวานเสริมสร้างประสบการณ์เด็กปฐมวัย2556

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์เด็กประฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) มีการเข้าฐานทั้งหมด 10 ฐานการเรียนรู้  โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กล่าวเปิดงานDSCN1002

DSCN1005DSCN0975 DSCN1011ครูผู้ดูแล  พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

 

กิจกรรมวันสำคัญโรงเรียนบ้านหนองหมู

ผอ.เครือ   ปรีดิ์เปรมและคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมูร่วมมือกับ

ครูตำรวจ D.A.R.E.

ให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้โทษDSCN1184 DSCN1185DSCN1211

วันเข้าพรรษา กิจกรรมเแห่เทียนพรรษาเข้าวัด ประจำปี 2556P1090150P1090142P1090171DSCN1324DSCN1315P1090180P1090197

   ฝึกเด็กวันนี้ให้มีจิตเมตตา…………จะได้คิดดี ทำดี และเป็นคนดี..ในสังคม

ผู้ดููแล ครูพัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านหนองหมู 2556aDSCN0866 bDSCN0810 c12013-06-27 09.10.49 f2013-06-27 09.12.59 gDSCN0848

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2556  โรงเรียนบ้านหนองหมู

โรงเรียนบ้านหนองหมูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่26 มิถุนายน เป็นวันสุนทรภู่ มี การแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี ตอนสุดสาคร  พร้อมทั้งการประกวดหลายรายการ เช่น การอ่านทำนองเสนาะ     การวาดภาพระบายสี         การเขียนเรียงความ           การคัดรายมือ การแต่งกายในวรรณคดี    ได้มอบรางวัลพร้อมที่เกียรติบัตรอีกมากมายสำหรับผู้ที่ชนะเลิศP1080875

2013-06-27 14.12.02 2013-06-27 14.12.33 2013-06-27 14.12.52 1372145637995 DSCN0877 DSCN0879 DSCN0888 DSCN0897

เลี้ยงต้อนรับคุณครูคนใหม่ 

1369304610313

1369304540143

นางสาววิไลวรรณ   พิมคะลี(เสื้อสีน้ำเงิน)

ผู้ดูแล พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

2.1 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2556

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ชั้นอนุบาล 1ชั้นอนุบาล 2

3

5

8

9

3

12

รวม

12

8

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
7
9
16
5
5
10
4
7
11
4
5
9
7
6
13
4
6
10
รวม
31
38
69
รวมทั้งสิ้น
43
46
89

 2.2   จำนวนนักเรียนเป้าหมายในปีการศึกษา 2556 – 2558

ชั้น

ปี พ.ศ.

ปีการศึกษา  2556

เป้าหมาย ปี 2557

เป้าหมาย ปี 2558

อนุบาล 1

8

12

13

อนุบาล 2

12

15

24

ประถมศึกษาปีที่ 1

16

20

25

ประถมศึกษาปีที่ 2

10

15

20

ประถมศึกษาปีที่ 3

11

13

23

ประถมศึกษาปีที่ 4

9

13

22

ประถมศึกษาปีที่ 5

13

15

23

ประถมศึกษาปีที่ 6

10

13

19

รวม

89

116

169

หมายเหตุ:  ข้อมูลจาก ทร.14    ม.7  ,  ม. 8 ,  ม. 9,  ม. 10,    ณ วันที่  10  มกราคม  2556

ผู้ดูแล พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล

 

กิจกรรมในโรงเรียนบ้านหนองหมู

2013-03-25 09.41.24 2013-03-25 09.41.31 2013-03-25 09.42.46 2013-03-25 09.43.07 2013-03-25 09.43.16

านเลี้ยงส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6  ปีการศึกษา 2555 …….โชคดีนะจ๊ะลููกที่รัก

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.2556 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านหนองหมู ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองและคณะครูผู้สอน12013-05-02 09.07.36 22013-05-02 09.08.30

1367460421466 1367460437560

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2556

P1070422 P1070441 P1070475กิจกรรมน่ารักๆของนักเรียนและชุมชน

งานวันขึ้นปีใหม่2556

นักเรียนและคณะครูต่างร่วมจัดงานมีกิจกรรม สนุกสนานมากมาย ของรางวัลเพียบ ร้อง เล่น เต้น รำ 2012-12-24 08.36.07 2012-12-24 08.36.39 2012-12-24 08.37.17 2012-12-24 08.37.43 2012-12-24 08.37.51 2012-12-24 08.38.28 2012-12-24 08.38.31 2012-12-24 08.38.42 2012-12-24 08.38.54 2012-12-24 08.39.58 2012-12-24 08.40.05 2012-12-24 08.40.10 2012-12-24 08.40.15 2012-12-24 08.40.362012-12-24 09.12.45 2012-12-24 09.26.06 2012-12-24 09.26.42 2012-12-24 09.27.152012-12-24 09.58.01 2012-12-28 08.20.21 2012-12-28 08.21.37ผู้ปกครองพร้อมคณะครูทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพียงกัน2012-12-28 08.26.14 2012-12-28 08.26.551356658696347 1356658709062 1356658717509 1356659765686 1356660309634 1356660329732 1356660337030 1356660345267 1356660398773 2012-12-24 09.58.51 2012-12-24 09.59.42 2012-12-24 10.00.00

ผูัดูแล   ครูพ้ชรินทร์   สิทธืวีระกูล 

ประวัติโรงเรียน

         ประวัติโรงเรียน

                            สภาพทั่วไป

                    1.  ที่ตั้ง

                1.1 ข้อมูลทั่วไป

    โรงเรียนบ้านหนองหมูก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2499 บนเนื้อที่ 10ไร่ – งาน  –  ตารางวา       

ตั้งอยู่หมู่ที่  7 ตำบลกุยบุรี   อำเภอกุยบุรี    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   รหัสไปรษณีย์  77150 โทรศัพท์ 032-681785    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต2    สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประสพ ตั้งธรรม และประชาชน หมู่บ้านหนองหมูและ หมู่บ้านต้นกระถิน ซึ่งนายประกิต เลาหบุตร  เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่     เปิดสอน ในระดับชั้นอนุบาล 1ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองหมู   ให้บริการชุมชนในหมู่  7 , 10   ตำบลกุยบุรี  ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ  4  หมู่   คือ ได้แก่    หมู่ที่ 7 หมู่บ้านหนองหมู   หมู่ที่ 10 หมู่บ้านต้นกระถิน  โรงเรียนบ้านหนองหมู   มีอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้

อาคารเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 สอนตั้งแต่ ป.1-ป.4  มีอาคารเรียนแบบ 002  ขนาด  2  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง    อาคารประกอบ ได้แก่       

1. อาคารเรียน 017 ก  จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง พร้อมได้งบประมาณสร้างส้วมและที่ปัสสาวะชาย 1 หลัง  สร้างปี พ.ศ.2522    

2.  อาคารอเนกประสงค์แบบ 202   จำนวน  1   หลัง   เมื่อ พ.ศ. 2527  งบประมาณ 180,000 บาท  

3. เรือนเพาะชำ  จำนวน 1 หลัง   สร้างปี พ.ศ.2528  งบประมาณ   15,000 บาท

4. ก่อสร้างโรงอาหาร   ปี พ.ศ.2529

5. สร้างอาคารเรียน 102/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  เมื่อ พ.ศ.2533 เป็นเงิน จำนวน 570,000บาท และรับงบประมาณจัดสรร 250,000 บาท จัดสร้างรั้ว และป้ายโรงเรียน พร้อมต่อเติมอาคารเรียน และเปิดสอนเด็กเล็ก 1 ห้อง

6. ได้รับงบประมาณ จัดสร้างศูนย์ อนามัยโรงเรียนและหมู่บ้าน 1 หลัง   สร้างปี พ.ศ. 2537      งบประมาณ  20,000    บาทและประชาชนสมทบ  15,000 บาท

7. ได้รับงบประมาณ จัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   สร้างปี พ.ศ. 2539     

8.   ปัจจุบันเปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1-2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีห้องเรียน 8 ห้องเรียน

ผู้ดูแล พัชรินทร์   สิทธิวีระกูล